نوار قلب در منزل: نگاهی به سلامت قلبی خود داشته باشید

نوار قلب در منزل: نگاهی به سلامت قلبی خود داشته باشید

  نوار قلب در منزل، به عنوان یک رویکرد نوین در ارائه خدمات بهداشتی، افراد را قادر می‌سازد تا به صورت خودمدیرانه و بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراکز پزشکی، وضعیت قلبی خود را نظارت کنند. این فناوری پزشکی، با ایجاد امکان تصویربرداری و ثبت فعالیت الکتریکی قلب در محیط زندگی خود، برای افرادی